Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Temadag for pårørende


Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende

Formålet med temadagen

At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Temadagen ledes af et tværfagligt team.

Psykolog Tina Borchers Jensen og Ergoterapeut
Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen.

Datoer: 11. juni 2021

Tidspunkt: 08.30-16.00

Sted: Vejlefjord Rehabilitering

Deltagere: pårørende til hjerneskadede

Pris for forplejning: 250kr.

Indbetales på:
Reg. 7244
kontonr. 0001590923

Tilmeldingsfrist: 9. juni 2021

OBS: Alle skal have en negativ COVID test, der max må være 48 timer gammel ved kursusstart.

Tilmeld dig her