Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Temadag for pårørende 29. april 2022


Vejlefjord Rehabilitering afholder temadag for pårørende

Formålet med temadagen

At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen
vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Temadagen ledes af et tværfagligt team. Psykolog Tina Borchers Jensen og Ergoterapeut Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen.

Program 08.30-09.00: Ankomst og morgenbrød

09.00- 09.15: Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering og præsentation af arbejdsark

09.15-10.30: Hjernens opbygning og funktion

10.30-10.45: Pause

10.45-12.30: Hjernens opbygning og funktion fortsat

12.30-13.30: Frokost

13.30-14.00: At være pårørende til et menneske med hjerneskade

14.00-14.30: Udveksling af erfaringer pårørende imellem

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat

15.45-16.00: afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes

 

Datoer: 29. april 2022

Tidspunkt: 08.30-16.00

Sted: Vejlefjord Rehabilitering, Fjordstuen

Deltagere: pårørende til hjerneskadede

Pris for forplejning: 250kr.

Indbetales på:
Reg. 7244
kontonr. 0001590923

Tilmeldingsfrist:   16. april.

Tilmeldingen er bindende

Tilmeld dig her