Datoer 30. september 2022
Pris 250,- kr.
Tilmeldingsfrist 24. september

Formålet med temadagen

At de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfaringsudveksling

Indhold på temadagen

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade. Dagen
vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Temadagen ledes af et tværfagligt team. Psykolog Tina Borchers Jensen og Ergoterapeut Marianne Christiansen er foredragsholdere/ facilitatorer på dagen.

Program

08.30-09.00: Ankomst og morgenbrød
09.00- 09.15: Velkomst og præsentation af dagens program, formål og lidt om rehabilitering og præsentation af arbejdsark
09.15-10.30: Hjernens opbygning og funktion
10.30-10.45: Pause
10.45-12.30: Hjernens opbygning og funktion fortsat
12.30-13.30: Frokost
13.30-14.00: At være pårørende til et menneske med hjerneskade
14.00-14.30: Udveksling af erfaringer pårørende imellem
14.30-14.45: Pause
14.45-15.45: Udveksling af erfaringer pårørende imellem fortsat
15.45-16.00: afrunding af dagen

Ret til ændringer forbeholdes

Tidspunkt: 08.30-16.00

Sted: Vejlefjord Rehabilitering, Fjordstuen

Deltagere: pårørende til hjerneskadede

Pris for forplejning: 

Indbetales på:
Reg. 7244
kontonr. 0001590923

Tilmeldingen er bindende