Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Temadag på børneområdet


Børn med socio-emotionelle udfor-dringer med fokus på udviklings-forstyrrelser og hjerneskade

Vejlefjord Rehabilitering inviterer, for tredje år i træk, landets hjerneskadekoordinatorer, PPR medarbejdere, socialrådgivere, specialskoler og andre relevante fagpersoner til en spændende faglig dag, med mulighed for at netværke og vidensdele med kolleger fra andre kommuner og regioner.

Overskriften på årets konference er Børn med socio-emotionelle udfordringer med fokus på udviklingsforstyrrelser og hjerneskade.

Formiddagens oplæg vil sætte fokus på hvordan vi kan hjælpe børn med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade, der udvikler emotionelle vanskeligheder og lavt selvværd. Og Nina Madsen Sjö og Mette Kyung vil blandt andet præsentere forslag til indsatser for børn med dobbeltdiagnoser, der er relevante for både hjem og skole. Efter frokost vil Charlotte Just Bukh holde et oplæg omkring hvordan vi kan støtte læring for børn med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade. Dagen sluttes af med Line Lunddorf og hvordan vi kan sætte kroppen i spil hos denne gruppe børn og unge. Vi kommer bredt omkring, med oplæg fra både børneneuropsykologer, neuropædagog og fysioterapeut, så forhåbentlig endnu en inspirerende og tværfaglig temadag på Vejlefjord.

Vejlefjord Rehabilitering følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19, og har taget de nødvendige forbehold i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.

Dato: Mandag den 2. november

Tidspunkt: 08.30-15.30

Sted: Hotel vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Pris: 595,- pr. person

Deltagere: hjerneskadekoordinatorer, PPR medarbejdere, socialrådgivere, specialskoler og andre relevante fagpersoner, max 5 pr kommune

Tilmelding og afmeldingsfrist: 19. oktober 2020

Programmet

8.30 – 9.00: Registrering og morgenmad

9.00– 9.15: Velkomst v/ afdelingschef Lisa Björk Reynisdóttir, specialist i klinisk børnepsykologi

9.15– 10.30: Hvordan hjælper vi børn med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade, der udvikler emotionelle vanskeligheder og lavt selvværd? V/ Nina Madsen Sjö, specialist i børneneuropsykologi og Phd og Mette Kyung specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi.

Børn med autisme, ADHD og erhvervet hjerneskade er i høj risiko for at udvikle emotionelle vanskeligheder, som en følge af deres grundlæggende vanskeligheder med fx opmærksomhed, udtrætning og kommunikation. Det kan føre til angst, depression, lavt selvværd samt vanskeligheder i relationsdannelse. På sigt kan denne kombination begrænse barnets deltagelse i hverdagslivet markant og føre til ensomhed og skolevægring. I foredraget præsenteres en helhedsorienteret forståelsesramme, der hjælper os med at intervenere i forhold til både de grundlæggende vanskeligheder og de emotionelle vanskeligheder. Der vil blive præsenteret forslag til indsatser for børn med dobbeltdiagnoser, der er relevante for både hjem og skole.

10.30-10.45: Kaffepause

10.45-12.00: Hvordan hjælper vi børn med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade, der udvikler emotionelle vanskeligheder og lavt selvværd? V/ Nina Madsen Sjö, specialist i børneneuropsykologi og Phd og Mette Kyung specialist i klinisk psykologi og børneneuropsykologi.

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.00: Hvordan støttes læring for børn med ADHD, autisme og erhvervet hjerneskade? v/ Charlotte Just Bukh neuropædagogisk konsulent

Med udgangspunkt i arbejdshukommelsens kompleksitet gives der konkrete eksempler på: Hvad man som voksen kan være opmærksom på i en læringssituation for at støtte arbejdshukommelsen og derved læring hos barnet? Hvordan kan barnet støttes til læring ud fra regulering på sensorisk- følelsesmæssig og kognitivt niveau?

14.00-14.15: Kaffe

14.15-15.30: Kroppen i spil v/ Line Lunddorf, fysioterapeut

Hvordan kan vi være med til at skabe ro i kroppen og i et sansesystem der er på overarbejde, eller for lidt aktiv?
Hvordan kan vi udnytte de gode ressourcer der er i kroppen, til at skabe et øget selvværd?  Hvordan kan der skabes kropslig opmærksomhed og forståelse af kroppen.

I oplægget kommer jeg omkring hvordan  jeg som fysioterapeut planlægger aktiviteter for barnet eller den unge med ADHD, eller autisme, der har et lavt selvværd. Hvordan tuner jeg mig ind på barnet, og hvor er motivationen.

Hvilke aktiviteter har jeg erfaring med at lave i specialbørnehave, specialskole og i hjemmet.

Tilmeld dig her