Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Temadag Specialiseret Rehabilitering


Vejlefjord Rehabilitering inviterer for sjette gang landets hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams til en spændende faglig dag, hvor der også er mulighed for at netværke og vidensdele med kollegaer fra andre kommuner og regioner.

Det overordnede tema er Specialiseret Neurorehabilitering, og der vil være forskellige oplæg der berører aktuelle områder indenfor feltet.

Formiddagen vil omhandle de pårørende. Neuropsykolog Tina Borchers Jensen og ergoterapeut Marianne Christiansen, deler ud af deres erfaringer omkring arbejde med pårørende og med at arrangere pårørende dage på Vejlefjord Rehabilitering.

Mette Ryssel Bystrup vil efterfølgende holde oplæg om, hvem pårørende er og betydningen heraf igennem et rehabiliteringsforløb og hvordan en tidlig afkobling af et større netværk igennem et langt rehabiliteringsforløb, kan have konsekvenser for størrelsen og kvaliteten af det sociale netværk på den lange bane.

Efter frokost vil der være oplæg om perspektiver på kognitiv rehabilitering efter COVID-19 infektion med udgangspunkt i arbejde fra REHPA forskningsklinik v/ neuropsykolog og Ph.d. studerende Anders Wieghorst og ergoterapeut og kandidat i ergoterapi Sandra Dupont.

Dagen rundes af med Lene Toscano og Line Kirkeby, specialæger i alm. medicin, der vil give os en større indsigt i og forståelse for funktionelle lidelser.

Vi glæder os til en forhåbentlig inspirerende og faglig interessant temadag på Vejlefjord.

De gældende retningslinjer vedr. COVID følges, og der er taget de nødvendige forholdsregler i forhold til antal deltagere, pladsforhold, hygiejne og forplejning.

Dato: Mandag den 30. august 2021

Deltagere: Hjerneskadekoordinatorer og medlemmer af hjerneskadeteams, max 5 pr. kommune

Pris: 775,- pr. person

Sted: Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Tilmeldingsfrist: Den 30. juli 2020

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

Tilmeld dig her

Program for dagen

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 – 9.15: Velkomst v/markedschef og sygeplejerske Birgitte Vikne

Kl. 9.15 – 10.30: Pårørende v/ Tina Borchers Jensen, neuropsykolog og Marianne Christiansen, ergoterapeut
I oplægget vil de tilbud vi har til pårørende på VFR præsenteres på baggrund af vores værdier omkring viden og forandring. Vi vil komme ind på, hvordan vi inddrager de pårørende i de enkelte patientforløb, og hvad vi gør for at imødekomme de pårørendes behov i den særlige situation de står i.

Kl. 10.30 – 10.45: Kaffepause

Kl. 10.45 – 11:45: Hvem er pårørende? – sociale netværksrelationers i hjerneskaderehabiliteringsforløb v/Mette Ryssel Bystrup, Ph.d. studerende
Hvordan kan sociale netværksrelationer konverteres til social kapital i et rehabiliteringsforløb ?Hvem er pårørende betragtet fra forskellige perspektiver: Borgerens, de nærmeste pårørendes og de fagprofessionelles. Mette præsenterer en undersøgelse, der viser, hvordan en tidlig afkobling af et større netværk igennem et langt rehabiliteringsforløb for unge med en erhvervet hjerneskade, kan have konsekvenser for størrelsen og kvaliteten af de sociale netværk på den lange bane (herunder social isolation).

Kl. 11.45 – 12.45: Frokost med mulighed for guided tur i parken

Kl. 12.45 – 14.15: Perspektiver på kognitiv rehabilitering efter COVID-19 infektion med udgangspunkt i arbejde fra REHPA forskningsklinik v/ neuropsykolog og Ph.d. studer-ende Anders Wieghorst og ergoterapeut og kandidat i ergoterapi Sandra Dupont Foreløbige erfaringer fra REHPA-forløb for patienter med COVID-19-senfølger med fokus på de kognitive funktioner. Oplægget vil indeholde beskrivelse af og kliniske indtryk fra neuropsykologisk screening, erfaringer fra interventioner på gruppebasis samt planlagt evaluering af pro-grammet.

Kl. 14.15 – 14.30: Eftermiddagskaffe

Kl. 14.30 – 15.30: Funktionelle lidelser v/Lene Sanches Toscano og Line Paarup Kirkeby Petersen, speciallæger i almen medicin, Afsnit for Funktionel Lidelse Vejle
Kan mennesker med hjerneskade også have en funktionel lidelse? Hvordan skelner man mellem symptomer på hjerneskade og symptomer på funktionel lidelse? Hvad kan man som hjerne-skadekoordinator gøre, når man skal hjælpe mennesker, som også har symptomer på en funktionel lidelse?

Der vil blive præsenteret faglig viden om funktionelle lidelser og konkrete praktiske håndgreb. Hvis restriktionerne tillader det, vil der være mulighed for rundvisning på Vejlefj ord Rehabiliter-ing efter, at temadagen er slut.

Tilmeld dig her