Datoer 28. august 2023
Pris 875,- kr.
Tilmeldingsfrist 14. august

Vejlefjord Rehabilitering har i år inviteret psykolog og foredragsholder Dorthe Birkmose til at
komme med sine perspektiver på hjælpekunst og de forskellige paradigmer knyttet til det.
Der bliver sat fokus på afasi og livskvalitet når de to audiologopæder Anja Støttrup Nissen og
Sille Nielsen introducerer selvrapporteringsskema samt aktuelt forskningsprojekt.
Vi slutter dagen af med Karin Spangsberg, fra Videnscenter for Neurorehabilitering, som
stiller de nyeste tal for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau op imod
erfaringer fra praksis.
Vi glæder os til en inspirerende og fagligt interessant temadag på Vejlefjord.
Der vil være stande fra Videnscenter for Neurorehabilitering, Hjernesagen og
Hjerneskadeforeningen, som man kan besøge.

Program

Kl. 8.30 – 9.00:
Registrering og morgenmad
Kl. 9.00 – 9.15:
Velkomst v/markedschef og sygeplejerske Birgitte Vikne
Kl. 9.15 – 10.45:
Hjælpekunst er så meget mere end styring v/ psykolog Dorthe Birkmose
Fundamentet for al hjælpekunst er perspektivskifte som metode. Med en vis indsigt i et andet
menneskes indefra-perspektiv kan man vælge mellem et utal af samarbejdsmetoder. I det
styrende paradigme handler det om at tage styring i de situationer, hvor andre ikke selv kan tage
styringen. I det følgende paradigme handler det om at øge andres råderum ved at svare på deres
initiativer. I det vejledende paradigme handler det om at fremkalde andres motivation, så de kan
leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Alle metoder kan bruges, men alle metoder kan også
misbruges.
Kl. 10.45 – 11.00:
Kaffepause
Kl. 11.00 – 12.30:
Hjælpekunst er så meget mere end styring v/ psykolog Dorthe Birkmose fortsat
Kl. 12.30 – 13.30:
Frokost med mulighed for tur i parken
Kl. 13.30 – 14.30:
Livskvalitet og behov hos personer med afasi og deres pårørende v/ audiologopæd Anja
Støttrup Nissen og audiologopæd Sille Nielsen Vejlefjord Rehabilitering
Audiologopæderne Anja Støttrup Nissen og Sille Nielsen fra Vejlefjord Rehabilitering vil til
temadagen holde et oplæg om livskvalitet og behov hos personer med afasi og deres pårørende.
I oplægget vil vi komme ind på hvordan Vejlefjord Rehabilitering omfavner livskvalitet som en del af
rehabiliteringen, selvrapporteringsspørgeskemaet SAQOL-39DK samt forskningsprojektet Familier
med afasi på vej, der blandt andet undersøger behov hos familier med afasi gennem livet.
Kl. 14.30 – 14.45:
Kaffepause
Kl. 14.45 – 15.30:
Genoptræningsplanen – data, erfaringer og fremtidsperspektiver v/Karin Spangsberg,
Videnscenter for Neurorehabilitering
Formålet med genoptræningsplanen er, at sikre målrettede og sammenhængende forløb på
tværs af sektorer for personer, der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.
Med udgangspunkt i de nyeste tal for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret
niveau, gennemgår Karin Spangsberg området i et 2023-lys og stiller det op imod erfaringer fra
praksis – i både et regionalt og kommunalt perspektiv.
Der stilles skarpt på udfordringer ved de data, der er tilgængelige i dag, og hvilke mulige
løsninger der fremadrettet kunne danne grundlag for bedre data og kvalitetsforbedring af
genoptræningsplanen.

Der vil efterfølgende være mulighed for at få en rundvisning på Vejlefjord Rehabilitering.