Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Publikationer


Forløbsbeskrivelse

Med denne forløbsbeskrivelse præsenterer Socialstyrelsen faglige anbefalinger i forhold til de højt specialiserede indsatser på social- og specialundervisningsområdet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Forløbsbeskrivelsen giver eksempler på, hvilke højt specialiserede indsatser målgruppen kan have behov for, og har anbefalinger til organisering, der understøtter et sammenhængende forløb.

Download rapporten

 

Rigsrevisionens rapport

Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger.

Download rapporten

 

Servicetjekket

Formålet med nærværende rapport er, på baggrund af servicetjekket på hjerneskadeområdet, som afdækkede udfordringer på området, at komme med anbefalinger til indsatser, der kan medvirke til at understøtte kvaliteten af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.

Realiseringen af anbefalingerne forudsætter bred opbakning og aktiv medvirken fra beslutnings-tagere, de faglige miljøer, patient- og interesseorganisationer mv.

Download rapporten

 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Rapporten indeholder Socialstyrelsens behandling af kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – både for den enkelte region og på tværs af regionerne. Rapporten er baseret på kommunernes vurdering i 2015 af de højt specialiserede tilbud, som de i 2013 og 2014 har anvendt på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde til målgruppen. Socialstyrelsen har udarbejdet rapporten i samarbejde med Undervisningsministeriet i forhold til specialundervisningsområdet.

Download rapporten