For at komme i betragtning til et ophold på Ny Fjordbo, har vi brug for relevante sagsagter fra kommunen, samt et tilsagn fra dem om at de er interesseret i at bevilge et ophold. Vi samarbejder med kommuner i hele landet og vil meget gerne i dialog omkring et tilbud og indholdet af et ophold på Ny Fjordbo. Ved en henvendelse til os med tilsendelse af relevante sagsagter, vil vi kunne lave en reel visitation. Vurderer vi, at Ny Fjordbo er det rette tilbud, vil vi udarbejde dette i dialog med borger, familie og kommune.