Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Muligheder unge


Der er flere muligheder for et ophold på Ny Fjordbo. Som oftest visiteres de unge via egen kommune via Lov om social service § 66. stk. 5 eller § 107.

For at komme i betragtning til et ophold på Ny Fjordbo, har vi brug for relevante sagsagter fra kommunen, samt et tilsagn fra dem om at de er interesseret i at bevilge et ophold. Vi samarbejder med kommuner i hele landet og vil meget gerne i dialog omkring et tilbud og indholdet af et ophold på Ny Fjordbo. Ved en henvendelse til os med tilsendelse af relevante sagsagter, vil vi kunne lave en reel visitation. Vurderer vi, at Ny Fjordbo er det rette tilbud, vil vi udarbejde dette i dialog med borger, familie og kommune.