Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

STU


Unge mennesker under 25 år, der ikke har mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.  Ungdomsuddannelsen kan indeholde elementer af almen dannelse, udvikling af særlige kompetencer og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan indstille til et STU-forløb. Det er den enkelte kommune, der træffer afgørelsen om optagelse og skal henvise til et relevant uddannelsessted.

På Ny Fjordbo tilrettelægges alle STU-forløb individuelt med udgangspunkt i den enkeltes mål, ressourcer og begrænsninger i forhold til læring og udvikling. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der er med til at styrke selvværd og identitet samt faglige, personlige og sociale kompetencer.

Vi er et tilbud med fokus på et aktivt og moderne ungemiljø med alt, hvad det indebærer af teknologiske muligheder, sociale medier, samvær med ligestillede jævnaldrende og meget andet.

Ny Fjordbo har sin egen skoleafdeling med lærere ansat, hvor der lægges vægt på, at man er en elev med alt, hvad det indebærer. Vi gør brug af ElevIntra, alle elever får et Uni-Login, der er fokus på interaktivitet, og fagligheden er i højsædet. Eventuelle lektier kan laves i vores lektiecafé, som er samlingspunkt for alle eleverne.

Undervisningen foregår individuelt eller på små hold og tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte beboers faglige niveau og ressourcer. Der undervises primært i dansk, matematik, engelsk, geografi, historie og samfundsfag. Vi arbejder også med mere specifikke fag- og temauger. Det vil typisk være aktuelle og relevante emner, som f.eks. det amerikanske præsidentvalg, at skrive og udføre skuespil, hvordan man begår sig på sociale medier og meget andet. Vi tilbyder værkstedsfag, hvor det er muligt at arbejde med praktiske og håndværksmæssige projekter. Dette kan både være individuelt eller som hold og kan foregå ude i naturen eller på et af vore værksteder. Er der et særligt ønske om undervisning i helt specifikke fag, samarbejder vi med skoler i nærområdet, der kan give mulighed for undervisning ”ud af huset”.

I løbet af året aflægges besøg ved forskellige lokale virksomheder for dermed at give beboerne indblik i forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder. Flere af disse virksomheder er også samarbejdspartnere i forhold til etablering af eksterne praktikker. Derudover laver vi mange interne praktikforløb, f.eks. indenfor skov og park, køkken og restaurant, IT samt håndværksrelateret arbejde.

Under et STU-ophold er der fokus på sund kost, fysisk aktivitet og hensigtsmæssig døgnrytme, da disse har positiv indflydelse på tilegnelse af kompensations- og indlæringsstrategier i forhold til aktuelle kognitive problemstillinger.

Undervisningsplaner:

 

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook