Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

STU med rehabiliterende botilbud


Unge mennesker under 25 år, der ikke har mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.  Ungdomsuddannelsen kan indeholde elementer af almen dannelse, udvikling af særlige kompetencer og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan indstille til et STU-forløb. Det er den enkelte kommune, der træffer afgørelsen om optagelse og skal henvise til et relevant uddannelsessted.

På Ny Fjordbo tilrettelægges alle STU-forløb individuelt med udgangspunkt i den enkeltes mål, ressourcer og begrænsninger i forhold til læring og udvikling. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der er med til at styrke selvværd og identitet samt faglige, personlige og sociale kompetencer. Det særlige ved vores STU- forløb, er at de er etableret sammen med et rehabiliterende botilbud.

Undervisning spiller en stor rolle som STU’er på Ny Fjordbo.

I løbet af året aflægges besøg ved forskellige lokale virksomheder for dermed at give beboerne indblik i forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder. Flere af disse virksomheder er også samarbejdspartnere i forhold til etablering af eksterne praktikker. Derudover laver vi mange interne praktikforløb, f.eks. indenfor skov og park, køkken og restaurant, IT samt håndværksrelateret arbejde.

Under et STU-ophold er der fokus på sund kost, fysisk aktivitet og hensigtsmæssig døgnrytme, da disse har positiv indflydelse på tilegnelse af kompensations- og indlæringsstrategier i forhold til aktuelle kognitive problemstillinger.

 

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

STU-Forløb har flyttet Anders fra barn til voksen

Unge med hjerneskade rustes også til livet efter Ny Fjordbo