Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

VISO


Vejlefjord Rehabilitering udfører opgaver for Socialstyrelsen VISO-organisation i de mest specialiserede og komplicerede sager med erhvervet hjerneskade. Vejlefjord Rehabilitering har været med fra VISO’s start i 2007, og har fornyet kontrakten 1. maj 2018 for de næste 4 år.

Målgruppe

VISO er den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation, som hører hjemme under Socialministeriet. Opgaverne for VISO på Vejlefjord Rehabilitering består af specialrådgivning og udredning af erhvervede hjerneskade i de mest komplicerede og specialiserede sager.

Formål

VISO’s rådgivning er gratis og landsdækkende, og den skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO kan bl.a. hjælpe med at give en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner situationen for en borger med erhvervet hjerneskade, pårørende og andre relevante i netværket.

VISO’s funktion er vejledende men kan hjælpe eksempelvis en kommune til at vælge den rette behandling af en borger med erhvervet hjerneskade.

Undersøgelse

Al visitation til undersøgelse foregår gennem VISO’s centrale enhed, som er placeret i Odense. Den centrale enhed tager stilling til:

  • Om der er tale om en VISO-sag
  • Hvilke eksperter der i givet fald skal inddrages

Både borgere og kommunale sagsbehandlere kan kontakte VISO direkte for specialrådgivning.

Kommuner kan desuden kontakte VISO for udredning.

Vejlefjord Rehabilitering kontaktes direkte af den centrale VISO-enhed med henblik på konkret udførelse af en VISO-opgave.

Ambulant udredning og behandling i de smukke omgivelser på Vejlefjord

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel