Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Specialiseret rehabilitering


Man regner med, at der hvert år i Danmark kommer ca. 20.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade. Der vil være 350-450 borgere, der vil have behov for en genoptræningsplan (GOP) til rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelse. I 2020 modtog vi 77 borger, fra hele landet, med en GOP til specialiseret rehabilitering.

Formålet med specialiseret rehabilitering er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet. Tilbud om hjælp efter Sundhedslovens bestemmelser beror som udgangspunkt på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes individuelle behov.

Sundhedsloven sondrer mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset, og rehabilitering på specialiseret niveau, der finder sted på et specialiseret rehabiliteringstilbud, som Vejlefjord Rehabilitering. Målgruppen er patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser, som har væsentlig betydning for et eller flere livsområder, hvor vedkommende har behov for indsatser, som varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

Stor faglig bredde og dybde/specialisering er med til at sikre, at Vejlefjord Rehabilitering kan modtage patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering. Det gælder for eksempel patienter med svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser, herunder patienter med kommunikationsvanskeligheder (f.eks. afasi) og patienter med lammelser.

På Vejlefjord Rehabilitering organiseres rehabiliteringen som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende. Et team kan bestå af for eksempel speciallæge, neuropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropædagoger, talepædagoger, socialrådgiver, neuro-optometrist, diætist, sygeplejersker samt andet plejepersonale. Alle faggrupper arbejder på matriklen og der afholdes ugentlige teamkonferencer omkring den enkelte borger. Der er stuegang ved læge 2-3 dage om ugen.

Vejlefjord Rehabilitering har et stærkt neuropsykologisk fokus og neuropsykologen er behandlingsansvarlig. Det betyder, at genoptræningen ikke alene er tværfaglig, men at den også hviler på et grundlag af højt specialiseret viden om hjernens funktion og psykologiske mekanismer.

På Vejlefjord Rehabilitering har vi 33 sengepladser, hvor hovedparten af patienterne har en hjerneskade, hvilket giver os tilstrækkelig volumen til at vores personale hele tiden beskæftiger sig med området samt har erfaring indenfor specialiseret rehabilitering. Det betyder også for den enkelte borger, at der er mange i en lignende situation man kan spejle sig i, samt sparre med. Yderligere er der 12 døgnpladser til unge med hjerneskade, samt et Ambulatorie og et Børneneurocenter med VISO specialister, der laver neuropsykologiske tests. Vi har stor erfaring i specialiseret rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade, og vi hjælper mange patienter med hjerneskade til at kunne fungere i deres hverdag igen. Det bliver muligvis ikke en hverdag på helt samme niveau, som før patienterne erhvervede deres hjerneskade, men vi kommer så tæt på, som muligt.

Vi modtager borgere med en Genoptræningsplan til Specialiseret Rehabilitering, og vi udskriver borgeren med en revurderet Genoptræningsplan.

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel

Døgnrehabilitering med de rette fagpersoner har gjort en stor forskel for Thomas på 23 år