Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Muligheder voksne


Selvbetalt ophold

Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning for at komme på Vejlefjord Rehabilitering, du kan som privatperson købe et individuelt tilrettelagt ophold.

Henvisning egen læge

Det er nødvendig med en henvisning fra en læge til et ophold efter fritvalgsrammen, betalt af regionen, § 79 stk.2.

Genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering

Mange kommuner vælger at købe ophold til borgere der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, §140. Nogle kommuner har vi samarbejdsaftaler med, mens andre henvender sig løbende. I 2018 modtog vi 70 borgere med en GOP til specialiseret rehabilitering, fordelt på 28 kommuner. Henvendelse sker via visitator eller hjerneskadekoordinator i kommunen.

Sundhedsforsikring

Vejlefjord Rehabilitering samarbejder med flere af de store internationale og danske forsikrings- og pensionsselskaber. Hør nærmere hos dit forsikrings- eller pensionsselskab, hvilke muligheder du har.