Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Genoptræningsplaner


I 2014 kom Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om genoptræningsplaner og patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus, her blev der stillet krav til nye niveauer for genoptræningsplaner med den hensigt at forhindre uhensigtsmæssig afspecialisering på genoptræningsområdet.

Genoptræningsplanen (GOP) fastsætter rammerne for den genoptræning, som kommunen skal tilbyde. Specielt er det vigtigt, at en GOP kommer hele vejen rundt om skaden. Den skal omfatte henvisning til genoptræning, der omfatter eventuelle problemer med kommunikation (læse, tale, skrive), mentale forstyrrelser (kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige) og den fysiske førlighed.

I genoptræningsplanen angives der hvilke behov patienten har, og der angives hvilket niveau man anbefaler:

  • genoptræning på specialiseret niveau
  • rehabilitering på specialiseret niveau, som kan foregå på Vejlefjord Rehabilitering
  • almen genoptræning

Almen genoptræning kan yderligere inddeles i avanceret og basis niveau.

Der laves kun én genoptræningsplan per indlæggelse, og den skal senest udleveres til patienten på udskrivningstidspunktet.

I 2018 modtog Vejlefjord Rehabilitering 70 borgere, fra hele landet, med en GOP til specialiseret rehabilitering.