Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Hverdagen


Der laves hver uge, sammen med den enkelte beboer, et individuelt tilrettelagt skema over den kommende uges aktiviteter. Med udgangspunkt i beboerens ønsker og mål for opholdet samt kommunens ønsker kan tilbuddet i hverdagen bestå af følgende træning/aktiviterer:

 • Individuelle neuropsykologiske samtaler
 • Daglig fysisk træning og idrætsaktiviteter af forskellig karakter
 • Relevant træning af almindelige dagligdags aktiviteter (ADL) – botræning
 • Neuropædagogiske samtaler omkring mål, trivsel og motivation med kontaktperson
 • Individuel og gruppebaseret kognitiv træning
 • Logopædi
 • Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling/træning
 • Undervisning med henblik på uddannelses- og erhvervsafklaring
 • Fritidsaktiviteter ud af huset
 • Intern praktik på Vejlefjord Rehabilitering
 • Ekstern praktik på relevant skole/virksomhed

Ny Fjordbo laver mange aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov, bl.a. for at styrke deres sociale kompetencer. Det kan f.eks. være film- eller spilleaften, ture i naturen, biograftur, cafe- restaurantbesøg, strøgtur med indkøb af personlige fornødenheder tøj, bøger, produkter til personlig hygiejne osv. Der afholdes løbende husmøder, hvor blandt andet fællesaktiviteter med mere planlægges. Der tales om trivslen og det sociale samspil i gruppen samt andre relevante emner.

Der er på Ny Fjordbo mulighed for at komme til ridefysioterapi, her samarbejder vi med Thommysminde ved Jelling. Har man ikke en bevilling på vederlagsfri ridefysioterapi fra egen læge, er dette et tilkøb.

 

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

Ny Fjordbo et unikt bosted der favner unge med hjerneskade

Ny Fjordbos fantastiske dag i Tivoli Friheden