Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Tværfagligt miljø


Et ophold på Ny Fjordbo tilrettelægges i et sammenhængende tværfagligt terapeutisk miljø bestående af neuropsykologer, neuropædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, lærere og talepædagoger. Der er ligeledes tilknyttet læge, neurolog og psykiater. Neuropsykologen har det behandlingsmæssige ansvar for de overordnede mål og strategier og har derfor en central rolle igennem hele forløbet.  Neuropsykologens rolle er at sikre, rehabiliteringen tager udgangspunkt i neuropsykologisk viden og ekspertise.

Opholdet bygger på et specialiseret, helhedsorienteret, neuropædagogisk og neuropsykologisk grundlag med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at opnå så selvstændigt og livstilfredsstillende en tilværelse som muligt.

Ved indflytning tilknyttes hver beboer et tværfagligt team bestående af relevante behandlere. Teamet udarbejder i tæt samarbejde med den enkelte beboer og visiterende myndighed en individuelt tilrettelagt behandlingsplan. Med udgangspunkt i den enkeltes skadesbillede og individuelle behov tilrettelægges en sammenhængende og vidensbaseret indsats overfor de valgte udviklingsområder. Dette evalueres løbende på ugentlige tværfaglige konferencer.

Ny Fjordbo ligger i samme hus som Vejlefjord Rehabilitering, som er et privathospital, hvor der er opbygget et solidt fagligt miljø gennem en lang årrække. Vejlefjord Rehabilitering er kendt for at være specialiseret indenfor genoptræning og rehabilitering af patienter med hjerneskader. Medarbejdere i Ny Fjordbo inddrages i det faglige miljø, og der er en fleksibilitet således, at Ny Fjordbo kan inddrage de faglige kompetencer fra Vejlefjord Rehabilitering med henblik på at tilbyde det optimale tværfaglige miljø til beboerne. Samarbejdet med Vejlefjord Rehabilitering giver således bredere muligheder både med hensyn til faciliteter, men også i forhold til det høje fagprofessionelle vidensniveau indenfor hjerneskadeområdet.

 

Facebook
Find Ny Fjordbo på Facebook 

Fleksibel genoptræning med ny teknologi gør Vejlefjord unik

QR-kodeløb – teknologi, udetræning og leg i naturen