Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Priser


Alle priser er vejledende og der tages forbehold for tryk- og tastefejl. Priserne tager udgangspunkt i, at patienten er selvhjulpen og selv eller med lidt støtte varetager personlig pleje.

Cancerrehabilitering, hjerterehabilitering og genoptræning efter operation eller sygdom.

Typiske måder som patienter kommer på Vejlefjord Rehabilitering (VFR):

1. Patienten har en forsikringsordning, der dækker hele eller dele af opholdet – kontakt dit forsikrings- eller pensionsselskab.

2. Patienten kan selv betale for opholdet – kontakt VFR

 

 Ydelse Pris
Ophold i enkeltværelse pr. døgn 3.930 kr. hvis momsfritaget
4.263,00 kr. hvis momspligtig

 

Til plejekrævende patienter tillægges ekstra sygepleje.

 

 Ydelse Pris
Let plejebehov Fra 929 kr. pr. døgn
Middel plejebehov Fra 1.610 kr. pr. døgn
Svært plejebehov Fra 4.911 kr. pr. døgn

 

Der laves altid en individuel vurdering.

Rehabilitering efter hjerneskade

Patienter kan komme i betragtning til et ophold på følgende måde:

1. Patienter kan blive visiteret til et neurologisk rehabiliteringsophold via kommunen, som kautionerer for opholdet – kontakt kommunal sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator.

2. Patienten har en sundhedsforsikring, der dækker hele eller dele af opholdet – kontakt forsikringsselskab.

3. Patienten kan selv betale for opholdet – kontakt VFR

 

 Ydelse Pris
Ophold i enkeltværelse pr. døgn

4.263 kr.

 

Vi laver altid et konkret individuelt tilbud på rehabiliteringsophold så vi bedst muligt imødekommer patientens ønsker og eventuelle plejebehov.

Til plejekrævende patienter tillægges ekstra sygepleje.

 

 Ydelse Pris
Let individuel støtte Fra 929 kr. pr. døgn
Middel individuel støtte Fra 1.610 kr. pr. døgn
Svær individuel støtte Fra 4.911 kr. pr. døgn

 

Der laves altid en individuel vurdering

Neuropsykologiske undersøgelser – voksne

VFR laver neuropsykologiske undersøgelser af voksne(erklæringer og NPU’er). Priserne inkluderer tilbagemelding til den undersøgte samt skriftlig afrapportering til bestiller. Kontakt VFR.

 

 Ydelse  Pris
Vurdering af begavelsesniveau og overordnet kognitiv profil 12.000 kr.
Neuropsykologisk undersøgelse

Undersøgelse af det kognitive niveau samt specifikke neuropsykologiske funktioner.

Funktionsbeskrivelse med udgangspunkt i testresultater, symptombillede og samtale.

Vurdering af prognose og muligheder for videre udvikling, samt overordnede anbefalinger.

 

17.000 kr.
Udvidet neuropsykologisk undersøgelse

Undersøgelse af det kognitive niveau samt specifikke neuropsykologiske funktioner.

Udredning af relevante neuropsykiatriske problemstillinger.

Funktionsbeskrivelse med udgangspunkt i testresultater, symptombillede og samtale.

Vurdering af prognose og muligheder for videre udvikling, samt konkrete anbefalinger som kan danne udgangspunkt for handleplan.

26.500 kr.

Gæster kan overnatte på Vejlefjord Rehabilitering

 

Ydelse Pris
Opredning i patientens værelse inkl. morgenmad 375 kr. pr. døgn
Morgenmad 75 kr.
Frokost 100 kr.
Aftenmad 100 kr.
Døgnforplejning incl. kaffe, kage, snacks etc. 275 kr. pr. døgn