Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Rehabilitering efter operation eller længere tids sygdom


Vi tilbyder ophold med rehabilitering/genoptræning til dig, der har eller har haft et længere sygdomsforløb eller en operation og som ønsker at komme til kræfter og komme godt tilbage til livet og tilværelsen.

Beliggenheden og de unikke fysiske rammer omkring Vejlefjord giver optimale muligheder for at dette kan lykkes.

Målgruppe

Alle der har været igennem en operation eller længere tids sygdom

Behandling

Ved ankomsten til Vejlefjord Rehabilitering vil et tværfagligt team tilrettelægge dit personlige rehabiliteringssprogram for hele dit ophold. Det sker med udgangspunkt i din livssituation, ønsker og behov.
Du vil blive mødt af et professionelt og tværfagligt team, der, gennem omsorg, nærvær og en høj faglighed vil sikre dig optimale vilkår for den bedste og mest kvalificerede rehabilitering.

Vi arbejder målrettet hen imod, at du;

  • bevarer og fremmer din livskvalitet og dit livsmod
  • får fokus på, hvordan du kan håndtere og omsætte den nye læring og erfaring, som du har med dig igennem din cancerdiagnose
  • genvinder dit tidligere funktionsniveau eller opnår højest mulig funktionsevne
  • lærer at leve med din eventuelle funktionsnedsættelse og fremmer din sundhed ved netop at kunne mestre din situation
  • opnår en personlig frihed i hverdagslivet og genoptagelse af din deltagelse i samfundslivet på de vilkår som er de rigtige for dig
  • rehabiliteringsforløbet foregår i optimale omgivelser, hvor omsorgsfulde medarbejdere og en vidunderlig beliggenhed direkte ned til Vejlefjord skaber den perfekte ramme for, at du kan genvinde din personlige styrke, opdage nye muligheder og lære nye redskaber

På Vejlefjord samarbejder vi med praktiserende læger, sygehus, kommune og andre relevante behandlere, som du har haft kontakt med igennem dit sygdomsforløb.

Opfølgning

Når vi nærmer os afslutningen på dit ophold, udarbejder vi en personlig rapport, samt et træningsprogram som indeholder forslag til, hvordan du på egen hånd kan arbejde målrettet videre med genoptræningen derhjemme. Der vil efter dit ophold hos os desuden være mulighed for en ambulant opfølgning.

Vejlefjord Rehabilitering, et trin på vejen til at til at opnå større livskvalitet  

Naturen har stor betydning for en succesfuld rehabilitering