Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Pårørendedage


Vejlefjord Rehabilitering tilbyder temadage, kurser, konferencer og undervisning til såvel fagfolk som pårørende til patienter med hjerneskade.

Vi tilrettelægger gerne temadag på forespørgsel fra kommuner og andre faggrupper. I er velkommen til at rette henvendelse til bivi@vejlefjord.dk.

Vejlefjord Rehabilitering afholder flere gange årligt temadag for pårørende.

Formålet med temadagen er, at de pårørende opnår viden om følger efter hjerneskade og gennem samvær med ligestillede får mulighed for erfarings udveksling.

Viden om synlige og usynlige følgevirkninger efter en hjerneskade samt “vejen videre” som pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.
Dagen vil veksle mellem undervisning, oplæg, dialog og erfarings udveksling.
Temadagen ledes af et tværfaglige team.

Hvem kan deltage

Temadagen henvender sig til de nærmeste pårørende til patienter, som er, eller har været på behandlingsophold hos Vejlefjord Rehabilitering.
Såfremt der herudover er ledige pladser, er der mulighed for at andre kan deltage.