Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Hvilke muligheder har jeg?


Vejlefjord Rehabilitering arbejder med børn, unge og voksne, og har forskellige tilbud rettet den enkelte målgruppe. Der findes forskellige ambulante muligheder, hvor man kommer ind til Vejlefjord eller hvor vi kommer ud til borgeren, skole eller arbejdsplads, eksempelvis i VISO sager.

Der er 50 sengepladser, fordelt mellem botilbudet Ny Fjordbo og rehabiliteringstilbudet Vejlefjord Rehabilitering. Læs mere under hver gruppe.

 

Muligheder for Børn

Muligheder for Unge

Muligheder for Voksne